Cho các phương trình phản ứng sau : (a) Trac nghiem online - cungthi.vn (b) Trac nghiem online - cungthi.vn (c) Trac nghiem online - cungthi.vn (d) Trac nghiem online - cungthi.vn (e ) Trac nghiem online - cungthi.vn Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion Trac nghiem online - cungthi.vn đóng vai trò chất oxi hóa là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...