Cho các phương pháp sau.

Phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:

A.

Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

B.

Dung hợp tế bào trần khác loài.

C.

Lai giữa các dồng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

D.

Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...