Cho các phương pháp sau.

Phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:

A.

Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

B.

Dung hợp tế bào trần khác loài.

C.

Lai giữa các dồng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

D.

Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...