Cho các phát biểu sau: (1) Điều chế tơ nilon-6,6 bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit adipic và hexametylen điamin. (2) Điều chế poli (vinyl ancol) bằng phản ứng trùng hợp ancol vinylic (3) Cao su buna-S được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-dien với stiren. (4) Tơ xenlulozo axetat thuộc loại tơ hóa học Trong các phát biểu trên, số phát biểu không đúng là         

A.

A: 4

B.

B: 1

C.

C: 3

D.

D: 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1)       Đúng.

(2)       Sai. Điều chế poli(vinyl ancol) bằng phản ứng thủy phân PVC. img1 

(3)       Đúng

(4)      Đúng. Tơ xenlulozơ axetat là tơ nhân tạo, tổng hợp từ xenlulozơ. Tơ nhân tạo là một loại của tơ hóa học

Vậy có 1 phát biểu không đúng.  

Vậy đáp án là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...