Cho các phản ứng sau :

(1) H2 (k) + I2 (r) -> 2HI (k) Trac nghiem online - cungthi.vn> 0

(2) 2NO (k) + O2 (k) -> 2NO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn< 0

(3) CO (k) + Cl2 (k) -> COCl2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn< 0

(4) CaCO3 (r) -> CaO (r) + CO2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn> 0

Khi giảm nhiệt độ hoặc tăng áp suất các cân bằng nào trên đây đều chuyển dịch theo chiều thuận ?

A. 1, 2.
B. 1, 3, 4.
C. 2, 3.
D. tất cả đều sai.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...