Cho các phản ứng sau: img1  Phản ứng tạo ra ancol là:  

A.

4. 

B.

6. 

C.

3. 

D.

5. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

  (a) CH3CHO + H2 -> CH3CH2OH(ancol)img2  img3  img4  img5  img6 

Các phản ứng tạo ancol là: (a), (d), (e), (g).  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...