Cho các phản ứng:

M + 2HCl  MCl2 + H2

MCl2 + 2NaOH  M(OH)2 + 2NaCl

4M(OH)2 + O2 + H2O 4M(OH)3

M(OH)3 + NaOH  Na[M(OH)4]

M là kim loại nào sau đây:

A.

Fe.

B.

Al.

C.

Cr.

D.

Pb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cr.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...