Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào chứng minh Cl2 có tính oxi hoá mạnh hơn Br2 ?

A. Br2 + 2NaCl Trac nghiem online - cungthi.vn 2NaBr + Cl2
B. Cl2 + 2NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn NaCl + NaClO + H2O
C. Br2 + 2NaOH Trac nghiem online - cungthi.vn NaBr + NaBrO + H2O
D. Cl2 + 2NaBr Trac nghiem online - cungthi.vn 2NaCl + Br2
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 1 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...