Cho các phản ứng : (a) Sn + HCl (loãng) Trac nghiem online - cungthi.vn(b) FeS + H2SO4 (loãng) Trac nghiem online - cungthi.vn (c) MnO2 + HCl (đặc) Trac nghiem online - cungthi.vn(d) Cu + H2SO4 (đặc) Trac nghiem online - cungthi.vn (e) Al + H2SO4 (loãng) Trac nghiem online - cungthi.vn(g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Trac nghiem online - cungthi.vn Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò oxi hóa là :

A. 3.
B. 6.
C. 2.
D. 5.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...