Cho các phản ứng : (a) Sn + HCl (loãng) Trac nghiem online - cungthi.vn(b) FeS + H2SO4 (loãng) Trac nghiem online - cungthi.vn (c) MnO2 + HCl (đặc) Trac nghiem online - cungthi.vn(d) Cu + H2SO4 (đặc) Trac nghiem online - cungthi.vn (e) Al + H2SO4 (loãng) Trac nghiem online - cungthi.vn(g) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 Trac nghiem online - cungthi.vn Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò oxi hóa là :

A. 3.
B. 6.
C. 2.
D. 5.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...