Cho các phản ứng:     

(a) 8Al + 3Fe3O4  9Fe + 4Al2O3

(b) 2Al + 3CuO  3Cu + Al2O3

(c) 2Al + 3FeCl2  3Fe + 2AlCl3

(d) 4Al + 3C  Al4C3

Phản ứng nhiệt nhôm là:

A.

a.

B.

a, b.

C.

a, b, d.

D.

a, b, c, d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a, b.

(a) 8Al + 3Fe3O4  9Fe + 4Al2O3

(b) 2Al + 3CuO  3Cu + Al2O3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...