Cho các phản ứng:

(1) H2 (k) + I2 (k) -> 2HI (k)

(2) 2SO2 (k) + O2 (k) -> 2SO3 (k)

(3) 3H2 (k) + N2 (k) -> 2NH3 (k)

(4) N2O4 (k) -> 2NO2 (k)

Các phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch khi ta giảm áp suất của hệ là :

A. (2), (3).
B. (2), (4).
C. (3), (4).
D. (1), (2).
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...