cho các oxit: K2O, Al2O3, CaO,MgO. Để nhận biết các oxit trên, chỉ dùng 1 thuốc thử là:

A.

H2O

B.

dd Na2CO3

C.

dd NaOH

D.

dd HCl

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

chỉ cần dùng H2O là có thể nhận biết được các chất rắn trên

+ tan trong nước tạo dd trong suốt là K2O, tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục là CaO

+ không tan: Al2O3, MgO. Cho NaOH ở trên vào 2 chất rắn này, nhận biết được Al2O3 tan trong kiềm, còn MgO thì không

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...