Cho các nhận xét sau:

(1)       Có thể tạo được tối đa 2 dipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glyxin

(2)       Khác với axit axetic, axit amino axetic có thể tham gia phản ứng với axit HCl hoặc phản ứng trùng ngưng

(3)       Giống với axit axetic, amino axit có tác dụng với bazo tạo muối và nước

(4)       Axit axetic và axít α-amino glutaric có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

(5)       Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr có thể thu được 6 tripeptit có chứa Gly

(6)       Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím.

Có bao nhiêu nhận xét đúng?  

A.

A: 3

B.

B: 5

C.

C: 6

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1)       Sai: 4 điepeptit: Ala-Ala, Gly-Gly, Gly-Ala, Ala – Gly

(2)       Đúng: axit aninoaxetic:

NH2CH2COOH NH2CH2COOH + HCl → NH3ClCH2COOH nNH2CH2COOH →−NHCH2-)n + nH2O

(3),(4) Đúng (5),(6) Sai  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...