Cho các mệnh đề sau : (1) Hàm số img1 có tiệm cận đứng là x=2, tiệm cận ngang là y=3 (2) Hàm số img2img3 (3) Phương trình img4có nghiệm kép m=3 hoặc m=1 (4) Hàm số f(x)=x-1+img5đồng biến trên img6 và nghịch biến trên img7 (5) Hàm số y=img8 nghịch biến trên tập xác định Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng :  

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1) Đúng: Hàm số img1 có tiệm cận đứng là x = 2 , tiệm cận ngay y = 3 mà là đồ thị hàm số. Giới hạn, tiệm cận: img2           img3 Đồ thị có TCĐ: x=2; TCN: y=3 (2) Đúng vì Hàm số có img4img5 Hàm số đạt cực tại điểm x = 0; giá trị cực đại của hàm số là y(0)=1 Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 2; giá trị cực tiểu của hàm số là y(2)=-3 (3) Đúng vì đồ thị hàm số y=img6được vẽ như hình bên , các giá trị cực trị ycđ = 3, yct = 1 Nên để phương trình có nghiệm kép thì m = 3, m =1 (4) Đúng Hàm số f(x)=x-1+img7đồng biến trên img8 và nghịch biến trên img9 (5) Sai Hàm số y=img10 nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.  (4) Đúng: do giải sai phương trình ra 2 nghiệm , thực chất phương trình chỉ có 1 nghiệm. Hàm f’(x)=0 img11  Nên ta có bảng biến thiên : img12 

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...