Cho các khí sau : O2, O3, N2, H2. Chất khí tan nhiều trong nước nhất là :

A. O2.
B. O3.
C. N2.
D. H2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...