Cho các khẳng định sau về nhân tố sinh thái ánh sáng

(a) ánh sáng là nhân tố chịu sự chi phối hầu hết các nhân tố khác

(b) ánh sáng quyết định đến sự thích nghi của thực vật lẫn động vật

(c) tôm kiếm ăn lúc trời vừa sụp tối, hầu hết các loài cá kiếm ăn lúc trời gần sáng

(d) một số loài cây rũ lá vào ban đêm

Số khẳng định đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Ôn tập thi THPT

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...