Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là:

A.

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

B.

Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

C.

Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.

D.

Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

Hướng dẫn: Dựa vào dãy điện hóa của kim loại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...