Cho các hợp chất sau đây: CuO (1), Cu2O (2), CuS (3), Cu(OH)2 (4), Cu(NO2)2 (5). Số chất tan được trong H2O, trong dung dịch HCl và trong HNO3 tương ứng là:

A.

1, 2, 3.

B.

1, 4, 5.

C.

1, 3, 3.  

D.

1, 5, 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 4, 5.

Chất tan được trong H2O, trong dung dịch HCl và trong HNO3 tương ứng là: CuO, Cu(OH)2, Cu(NO2)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...