Cho các hợp chất hữu cơ: metyl phenyl ete (anisol), toluen, anilin, phenol. Trong số các chất đã cho, những chất có thể làm mất màu dung dịch brom là:

A.

Toluen, anilin, phenol.

B.

Metyl phenyl ete, anilin, phenol.

C.

Metyl phenyl ete, toluen, anilin, phenol.

D.

Metyl phenyl ete, loluen, phenol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Metyl phenyl ete, anilin, phenol.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...