Cho các hợp chất hữu cơ: metyl phenyl ete (anisol), toluen, anilin, phenol. Trong số các chất đã cho, những chất có thể làm mất màu dung dịch brom là:

A.

Toluen, anilin, phenol.

B.

Metyl phenyl ete, anilin, phenol.

C.

Metyl phenyl ete, toluen, anilin, phenol.

D.

Metyl phenyl ete, loluen, phenol.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...