** Cho các hoá thạch:

1. Nêanđectan.               2. Homo habilis (người khéo léo).

3. Driôpitec.                   4. Homo erectus (người đứng thẳng).

5. Ôxtralôpitec.               6. Pitêcantrôp.

7. Xinantrôp.                  8. Crômanhôn.

9. Heiđenbec.

Những hóa thạch nào thuộc hai giai đoạn: vượn người hóa thạch và người vượn hóa thạch?

A.

3, 5.

B.

2, 4, 6, 7, 9.

C.

2, 3, 4, 5.

D.

1, 8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3, 5.

Driôpitec.

Ôxtralôpitec.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...