** Cho các hoá thạch:

1. Nêanđectan.               2. Homo habilis (người khéo léo).

3. Driôpitec.                   4. Homo erectus (người đứng thẳng).

5. Ôxtralôpitec.               6. Pitêcantrôp.

7. Xinantrôp.                  8. Crômanhôn.

9. Heiđenbec.

Những hoá thạch nào là người cổ Homo?

A.

1, 8.

B.

3, 5.

C.

6, 7, 8.

D.

2, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2, 4.

Homo habilis (người khéo léo).

Homo erectus (người đứng thẳng).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...