Cho các hình vẽ 1, 2, 3, 4 có A và vật thật và A' là ảnh của A cho bởi một thấu kính có trục chính xy và quang tâm O.

                         

Các hình vẽ nào ứng với thấu kính hội tụ?

A.

1, 2, 3.

B.

1, 2, 4.

C.

1, 3, 4.

D.

2, 3, 4.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...