Cho các hình vẽ 1, 2, 3, 4 có A và vật thật và A' là ảnh của A cho bởi một thấu kính có trục chính xy và quang tâm O.

                         

Các hình vẽ nào ứng với thấu kính hội tụ?

A.

1, 2, 3.

B.

1, 2, 4.

C.

1, 3, 4.

D.

2, 3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 3, 4.

hình 1: A và A' ở khác phía trục chính nên A và A' cùng tính chất => A' ảnh thật. Vật thật  cho ảnh thật => TKHT

hình 2: A và A' ở cùng phía trục chính nên A và A' khác tính chất => A' ảnh ảo. Vì A' gần trục chính hơn A nên TKPK

hình 3 và 4: A và A' ở 2 bên TK  nên A và A' cùng tính chất => A' ảnh thật. Vật thật  cho ảnh thật => TKHT

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...