Cho các hình vẽ 1, 2, 3, 4 có A và vật thật và A' là ảnh của A cho bởi một thấu kính có trục chính xy và quang tâm O.

                         

Các hình vẽ nào ứng với thấu kính hội tụ?

A.

1, 2, 3.

B.

1, 2, 4.

C.

1, 3, 4.

D.

2, 3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 3, 4.

hình 1: A và A' ở khác phía trục chính nên A và A' cùng tính chất => A' ảnh thật. Vật thật  cho ảnh thật => TKHT

hình 2: A và A' ở cùng phía trục chính nên A và A' khác tính chất => A' ảnh ảo. Vì A' gần trục chính hơn A nên TKPK

hình 3 và 4: A và A' ở 2 bên TK  nên A và A' cùng tính chất => A' ảnh thật. Vật thật  cho ảnh thật => TKHT

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...