Cho các hàm số sau. (1) Trac nghiem online - cungthi.vn(2) Trac nghiem online - cungthi.vn (3) y = x4 – 4x2 + 3(4) Trac nghiem online - cungthi.vn (5) Trac nghiem online - cungthi.vn(6) Trac nghiem online - cungthi.vn Tìm các hàm số có đồ thị không đổi chiều biến thiên trên từng khoảng xác định của chúng?

A. (2);(3);(5)
B. (1); (4); (5)
C. (1); (3); (6)
D. (2); (5); (6)
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...