Cho các hàm số sau. (1) Trac nghiem online - cungthi.vn(2) Trac nghiem online - cungthi.vn (3) y = x4 – 4x2 + 3(4) Trac nghiem online - cungthi.vn (5) Trac nghiem online - cungthi.vn(6) Trac nghiem online - cungthi.vn Tìm các hàm số có đồ thị không đổi chiều biến thiên trên từng khoảng xác định của chúng?

A. (2);(3);(5)
B. (1); (4); (5)
C. (1); (3); (6)
D. (2); (5); (6)
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích Ta chỉ cần tính đạo hàm của các hàm số, đạo hàm không đổi dấu thì đó là đáp án cần tìm.

(1) Hiển nhiên ta có đạo hàm Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

(2) y’ = 4x2 – 6x + 2; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số đổi chiều biến thiên trên các khoảng xác định.

(3) y’ = 4x3 – 8x; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số đổi chiều biến thiên trên các khoảng xác định.

(4) y’ = 5(x2-2x+1)2 + 1 = 5(x – 1)2 + 1 > 0; x R Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định.

(5) Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.

(6) y’ = x3 – 3x2 – x; y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Hàm số đổi chiều biến thiên trên các khoảng xác định.

Vậy các phát biểu đúng là (1);(4);(5)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...