* Cho các đường sức điện trường như hình vẽ.

   

Hình nào mô tả đường sức của điện trường đều?

A.

Hình (1).

B.

Hình (2).

C.

Hình (3).

D.

Không có hình nào.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...