Cho các dung dịch sau: HCl, HNO3, NaOH, AgNO3, NaNO3. Để có thể nhận biết được các dung dịch trên, ta chỉ cần dùng thêm hóa chất là:

A.

Cu.

B.

Dung dịch H2SO4.

C.

Dung dịch HgSO4.

D.

Cu(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...