Cho các dung dịch sau đây: KOH, HCl, FeCl3, Al(NO3)3, Pb(NO3)2 và NH4NO3. Số hoá chất tối thiểu cần dùng thêm để phân biệt được các dung dịch trên là bao nhiêu?

A.

Không dùng thêm bất kì hoá chất nào.

B.

Chỉ dùng thêm 1 hoá chất.

C.

Chỉ dùng thêm 2 hoá chất.

D.

Chỉ dùng thêm 3 hoá chất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Không dùng thêm bất kì hoá chất nào.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...