Cho các dung dịch riêng biệt chứa các cation : Na+, Mg2+, Al3+. Có thể dùng chất nào dưới đây để phân biệt?

A.

HCl.

B.

BaCl2.

C.

NaOH.

D.

K2SO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

NaOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...