Cho các dung dịch NaCl, K2CO3, K2SO4, Na2S. Để nhận biết các chất nói trên cần dùng thuốc thử là:

A.

HCl va BaCl2.

B.

HCl và AgNO3.

C.

BaCl2 và FeSO4.

D.

Chỉ cần dùng HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

HCl va BaCl2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...