Cho các dung dịch: dung dịch CH3COOH, dung dịch FeCl3, dung dịch HCl. Các dung dịch tác dụng được với etyl amin tạo ra kết tủa là:

A.

Dung dịch FeCl3.

B.

Dung dịch FeCl3 và dung dịch CH3COOH.

C.

Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH.

D.

Dung dịch HCl, dung dịch FeCl3 và dung dịch CH3COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch FeCl3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...