* Cho các dung dịch điện phân sau:

I. CuSO4 với anôt bằng Cu.

II. HCl với các điện cực bằng graphit.

III. HgSO4 với các điện cực bằng platin.

Nồng độ dung dịch trong trường hợp nào sẽ không đổi sau khi điện phân ?

A.

Chỉ I.

B.

Chỉ III.

C.

I và III.

D.

I và II.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...