* Cho các dung dịch điện phân sau:

I. CuSO4 với anôt bằng Cu.

II. HCl với các điện cực bằng graphit.

III. HgSO4 với các điện cực bằng platin.

Nồng độ dung dịch trong trường hợp nào sẽ tăng sau khi điện phân?

A.

Chỉ II.

B.

Chỉ III.

C.

II và III.

D.

I và III.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...