cho các dung dịch có chứa các ion: Na+, NH4+, CO32-, PO43-, NO3-, SO42-. Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều anion nhất?

A.

KCl

B.

Ba(NO3)2

C.

NaOH

D.

HCl

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba2+ có thể tạo kết tủa với nhiều ion nhất nên có thể dễ dàng tách ra

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...