cho các dung dịch có chứa các ion: Na+, NH4+, CO32-, PO43-, NO3-, SO42-. Dùng chất nào sau đây có thể loại bỏ được nhiều anion nhất?

A.

KCl

B.

Ba(NO3)2

C.

NaOH

D.

HCl

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ba2+ có thể tạo kết tủa với nhiều ion nhất nên có thể dễ dàng tách ra

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...