Cho các dữ liệu sau:

1. Sinh vật bằng đá tìm được trong lòng đất.

2. Xác của các pharôn trong kim tự tháp Ai cập vẫn còn tươi.

3. Xác sâu bọ được phủ kín trong nhựa hổ phách còn giữ nguyên màu sắc.

4. Xác của voi Mamut còn tươi trong lớp băng hà.

5. Rìu bằng đá của người cổ đại.

Dữ liệu nào trên đây được gọi là hóa thạch?

A.

1, 2, 3.

B.

1, 2, 3, 4.

C.

1, 3, 4.

D.

1, 2, 3, 4, 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 3, 4.

Sinh vật bằng đá tìm được trong lòng đất.

Xác sâu bọ được phủ kín trong nhựa hổ phách còn giữ nguyên màu sắc.

Xác của voi Mamut còn tươi trong lớp băng hà.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...