** Cho các đoạn dây có dòng điện I đặt trong từ trường đều như các hình vẽ.

Đoạn dây trong các hình nào có lực từ bằng nhau nhưng ngược hướng nhau?

A.

b và d.

B.

d và e.

C.

b và e.

D.

e ngược hướng cả b và d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

e ngược hướng cả b và d.

- hb có  mặt phẳng tờ giấy và hướng vào.

- hd có  mặt phẳng tờ giấy và hướng vào.

- he có  mặt phẳng tờ giấy và hướng ra.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...