** Cho các đoạn dây có dòng điện I đặt trong từ trường đều như các hình vẽ.

Đoạn dây trong các hình nào có lực từ bằng nhau nhưng ngược hướng nhau?

A.

b và d.

B.

d và e.

C.

b và e.

D.

e ngược hướng cả b và d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

e ngược hướng cả b và d.

- hb có  mặt phẳng tờ giấy và hướng vào.

- hd có  mặt phẳng tờ giấy và hướng vào.

- he có  mặt phẳng tờ giấy và hướng ra.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...