** Cho các đoạn dây có dòng điện I đặt trong từ trường đều như các hình vẽ.

Đoạn dây trong các hình nào chịu tác dụng của lực từ bằng nhau?

 

 

A.

b và d.

B.

d và e.

C.

b và e.

D.

b, d và e.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...