** Cho các đoạn dây có dòng điện I đặt trong từ trường đều như các hình vẽ.

Đoạn dây trong các hình nào không chịu tác dụng của lực từ?

A.

a.

B.

c.

C.

d và e.

D.

a và c.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a.

Lực từ tác dụng vào đoạn dây có công thức: F = BIlsinα; α =  F = 0 khi sinα = 0, nghĩa là dây dẫn song song các đường sức từ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...