** Cho các đoạn dây có dòng điện I đặt trong từ trường đều như các hình vẽ.

Đoạn dây trong các hình nào không chịu tác dụng của lực từ?

A.

a.

B.

c.

C.

d và e.

D.

a và c.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a.

Lực từ tác dụng vào đoạn dây có công thức: F = BIlsinα; α =  F = 0 khi sinα = 0, nghĩa là dây dẫn song song các đường sức từ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...