*Cho các điện sức điện trường như hình vẽ.

 

Hình nào mô tả đường sức của điện trường tạo nên bởi điện tích điểm âm?

A.

(1).

B.

(2).

C.

(3).

D.

Không có hình nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hình (2).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...