Cho các điểm A(3 ; 2 ; 1), B(-1 ; -2 ; 1) và C(4 ; 0 ; 2). Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (ABC)?

A.

M(2 ; 4 ; 0)

B.

N(2 ; 2 ; 2)

C.

P(3 ; -1 ; 3)

D.

Q(5 ; 10 ; -5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

M(2 ; 4 ; 0)

Ta có:  = (-4 ; -4 ; 0);  = (1 ; -2 ; 1) ⇒  = (-4 ; - 4 ; 12).

Vậy mp(ABC) có VTPT  = (-1 ; 1 ; 3). Phương trình mp(ABC) là:

-(x - 3) + (y - 2) + 3(z - 1) = 0 hay -x + y + 3z - 2 = 0.               (1)

Thử tọa độ các điểm đã cho vào (1), ta được điếm M thuộc mặt phẳng (ABC). 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...