Cho các điểm A(3 ; 2 ; 1), B(-1 ; -2 ; 1) và C(4 ; 0 ; 2). Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (ABC)?

A.

M(2 ; 4 ; 0)

B.

N(2 ; 2 ; 2)

C.

P(3 ; -1 ; 3)

D.

Q(5 ; 10 ; -5).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...