Cho các điểm A(1 ; 1 ; 1), B(2 ; -1 ; 3), C(-1 ; -1 ; -2) và D(-3 ; 5 ; -3). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là:

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...