Cho các điểm A(1 ; 1 ; 1), B(2 ; -1 ; 3), C(-1 ; -1 ; -2) và D(-3 ; 5 ; -3). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là:

A.

B.

C.

D.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...