Cho các điểm A(0 ; 0 ; 2), B(1 ; 0 ; 0), C(2 ; 2 ; 0), D(0 ; m ; 0). Điều kiện cần và đủ của m để khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 2 là:

A.

m = 4 hay m = -2

B.

m = -4 hay m = 2

C.

m = 4 hay m = 2

D.

m = -4 hay m = -2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

m = 4 hay m = 2

Ta có:  = (1 ; 0 ; -2);  = (-2 ; m - 2 ; 0) ⇒  = (2m - 4 ; 4 ; m - 2).

           = (2 ;  2 ; -2). Suy ra:

⇔ 4m2 - 24m + 32 = 0 ⇔ m = 4 hay m = 2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...