Cho các điểm A(0 ; 0 ; 2), B(1 ; 0 ; 0), C(2 ; 2 ; 0), D(0 ; m ; 0). Điều kiện cần và đủ của m để khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 2 là:

A.

m = 4 hay m = -2

B.

m = -4 hay m = 2

C.

m = 4 hay m = 2

D.

m = -4 hay m = -2

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 40 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...